Stormen Babet


Den värsta stormen på bra länge sa de som bor och verkar i byn. Vägen mot hamnen underminerades,
hamnplanen fylldes med bråte, båtar spolades upp på land och kustslänterna skars lodräta av vattenmassorna och vinden.
Det här blir inte sista gången.... 

Bilderna är skyddade av Copyright men kan licensieras och skrivas ut.
Vänligen kontakta info@henaryarvidsson.com